In goede handen

Two Hands Events BV is een onafhankelijk congresbureau dat gespecialiseerd is in het organiseren van (internationale) medisch wetenschappelijke bijeenkomsten.

CarVascGer Congres 13 september

Datum: 13 september 2023

Voorwoord

Beste collega,

Inmiddels hebben wij 3 succesvolle congressen achter de rug over cardiovasculaire aandoeningen bij ouderen. Het 4e CarVascGer congres staat gepland voor 13 en 14 september 2023, in de Reehorst te Ede. Doel van dit congres is om belangrijke ontwikkelingen over cardiovasculaire aandoeningen bij oudere patiënten te delen met specialisten betrokken bij de zorg voor deze, vaak complexe en kwetsbare patiënten. Betere kennis van elkaars vakgebieden is daarom essentieel om de zorg voor deze patiënten zo optimaal mogelijk in te richten en om, in overleg met de patiënt en hun naasten, juiste behandelkeuzes te maken. Ook de behoefte naar meer wetenschappelijk onderzoek bij deze oudere patiëntengroepen gaat hiermee hand in hand en zal dan ook steeds meer een multidisciplinair karakter krijgen.

Doelgroep zijn de neurologen, cardiologen, internisten, klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde, specialisten in opleiding, verpleegkundig specialisten, physician assistants en apothekers.

Voor dit congres hebben wij weer nationale en internationale sprekers gevraagd om vanuit hun deskundigheid de onderwerpen te bespreken en tijdens interactieve sessies met ons in discussie te gaan over het verder optimaliseren van de zorg voor oudere patiënten met cardiovasculaire aandoeningen. Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan deze vierde editie van dit congres in de Reehorst op 13 en 14 september 2023 in Ede.
 
Namens de programmacommissie,

Mira Assal, apotheker
Martin Hemels, cardioloog
René Jansen, klinisch geriater
Leonora Louter, internist vasculaire geneeskunde
Noëmi Wouters, cardioloog
Patty Borsboom, organisatie
 

Sprekers

Programma

Woensdag 13 september 2023 van 9.25 tot 17.30
 
09.00-09.25 Ontvangst
09.25-09.30 Welkom door dr. Martin Hemels
   
9.30-11.00 BLOK 1: Diabetes mellitus
Voorzitters: drs. Leonora Louter, internist-vasculaire geneeskunde, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
en dr. Rene Jansen, klinisch geriater, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
09.30-09.55 Effectiviteit en veiligheid van SGLT2-remmers en GLP1-ra bij (kwetsbare) ouderen.
dr S.J. Pinto-Sietsma, internist, vasculaire geneeskundige, Amsterdam UMC.
09.55-10.20 GLP1-ra en/of GIP bij oudere patiënten met diabetes mellitus
prof. dr. H. Lambers Heerspink, klinisch farmacoloog, UMCG Groningen.
10:20-10.45 Glucose spiegels, tijd in juiste range en sensortechnologie.
dr. S. Siegelaar, internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
10.45-11.00 Paneldiscussie
11.00-11.30 Pauze
   
11.30-13.00 BLOK 2: Atriumfibrilleren en screening
Voorzitters: dr. Rene Jansen, klinisch geriater, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
en drs. Noёmi Wouters, cardioloog, Amphia ziekenhuis, Breda
11.30-11.55 Eerste resultaten van de GERAF-studie?
drs. L.A.R. Zwart, klinisch geriater, Dijklander ziekenhuis, Hoorn
11.55-12.20 Waarde van biomarkers bij screening bij atriumfibrilleren.
dr. M.E.W. Hemels, cardioloog, Rijnstate Arnhem en Radboudumc, Nijmegen
12.20-12.45 Van DOAC’s naar de toekomst van antistolling met factor XIa remmers.
prof. dr. J.R. de Groot, cardioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
12.45-13.00 Paneldiscussie
13.00-14.00 Lunch
   
14.00-15.30 BLOK 3: Hartfalen bij 75-plussers
Voorzitters: dr. Martin Hemels, cardioloog, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem
en Mira Assal, apotheker, Leiden.
14.00-14.25 Gebruik van ARNI leidt niet tot verslechtering van cognitieve functie.
dr. L. Handoko, cardioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
14.25-14.50 SGLT2-remmers bij hartfalen, maakt de ejectiefractie nog uit?
dr. Frank Brouwers, cardioloog, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem
14.50-15.15 Cardio-renale as: Kunnen we SGLT2 remmers veilig inzetten bij hartfalen en een verminderde nierfunctie?
dr. Marcel Hovens, internist, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem
15.15-15.30 Paneldiscussie
15.30-16.00 Pauze
   
16.00-17.30 BLOK 4: Er is een indicatie, en dan…?
Voorzitters: Dr. Jan Paul Ottervanger, interventiecardioloog, Isala Zwolle
en drs. Noёmi Wouters, cardioloog, Amphia ziekenhuis, Breda
16.00-16.25 Ablatie bij de oudere patiënt met atriumfibrilleren?
dr. Sébastien Krul, cardioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
16.25-16.50 Ernstige aortaklepstenose; voor wie misschien géén TAVI meer? 
dr. Ben van den Branden, interventie-cardioloog, Amphia ziekenhuis, Breda
16.50-17.15 Pre-operatieve beoordeling en optimalisatie van de oudere hartpatiënt; AGE MDO
dr. Peter Noordzij, anesthesioloog-intensivist, St. Antonius, Utrecht
17.15-17.30 Paneldiscussie
17.30-18.30 Afsluitende borrel  
   
Donderdag 14 september 2023 van 9.30 tot 17.00
 
9.30-11.00 BLOK 5: Lipiden bij ouderen
Voorzitters: drs. Leonora Louter, internist vasculair geneeskunde, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
en drs. Noёmi Wouters, cardioloog, Amphia ziekenhuis, Breda
09.30-09.55 Nieuwe orale lipiden verlagende combinatie therapie
prof. dr. Erik Stroes, internist vasculaire geneeskunde, Amsterdam UMC, Amsterdam
09.55-10.20 Zijn lipiden van belang bij de oudere patiënt?
prof. dr. F. Martens, cardioloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
10.20-10.45 Nieuwe subcutane lipiden verlagende therapieën
dr. Jeanine Roeters van Lennep, internist vasculaire geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam.
10.45-11.00 Paneldiscussie
11.00-11.30 Pauze
   
11.30-13.00 BLOK 6: Statines bij ouderen
Namens SIG Cardiologie van de NVKG
Voorzitters: Prof. dr. Francesco Mattace-Raso, klinisch geriater, Erasmus MC, Rotterdam
en dr. Rene Jansen, klinisch geriater, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
11.30-11.55 Starten van statines bij de oudste ouderen
drs. Leonora Louter, internist vasculaire geneeskunde, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
11.55-12.20 Stoppen van statines bij de oudste ouderen
drs. Geert Lefeber, klinisch geriater, UMC Utrecht, Utrecht
12.20-12.45 Effecten van statines op cognitie
prof. dr. M.H. Emmelot-Vonk, klinisch geriater, UMC Utrecht, Utrecht
12.45-13.00 Paneldiscussie
13.00-13.45 Lunch
   
13.45-15.15 BLOK 7: Diabetes mellitus en co-morbiditeit
Voorzitters: dr. Rene Jansen, klinisch geriater, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
en drs. Leonora Louter, internist vasculaire geneeskunde, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht.
13.45-14.10 Diabetes mellitus en beroerte
dr. S. Moeskops, klinisch geriater, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
14.10-14.35 Diabetes mellitus, morbus Parkinson; en de rol van GLP1-ra.
prof. dr. T. van Laar, neuroloog, UMCG, Groningen
14.35-15.00 Sarcopenie en diabetes mellitus bij ouderen
prof. dr. L.J.C. van Loon, afdeling humane biologie, Maastricht UMC+, Maastricht
15.00-15.15 Paneldiscussie
15.15-15.45 Pauze
   
15.45-16.40 BLOK 8: Risico reductie van cardiovasculaire aandoeningen
Voorzitters: drs. Noёmi Wouters, cardioloog, Amphia ziekenhuis, Breda
en Mira Assal, apotheker, Leiden
15.45-16.05 Hoe kunnen wij de therapietrouw verbeteren bij polyfarmacie?
dr. J. Versmissen, internist vasculaire geneeskunde / farmacoloog, Erasmus MC, Rotterdam
16.05-16.30 Is de cardiovasculaire risico reductie bij ouderen te berekenen met de SCORE2-OP score?
dr. S.H.J. Hageman, internist vasculaire geneeskunde, UMC Utrecht, Utrecht
16.30-16.40 Paneldiscussie
   
  Tot besluit
Voorzitter: dr. Martin Hemels, cardioloog, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem
 
16.40-17.00 Hoe houden we kwetsbare ouderen buiten het ziekenhuis?
prof. dr. G.L Blauw, internist ouderengeneeskunde, LUMC, Leiden
17.00 Afsluiting cursus door dr. Martin Hemels
17.00-18.00 Afsluitende borrel  
   

Accreditatie

Accreditatie aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
  • Verpleegkundig Specialisten Register
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Locatie & Route

Hotel en Congrescentrum de ReeHorst
Adres:
 
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede

 

Inschrijfformulier CarVascGer Congres 13 september

U kunt zich met dit formulier inschrijven voor 13 september.

Wilt u zich inschrijven voor 14 september? Klik dan HIER.
Wilt u zich inschrijven voor beide dagen? Klik dan HIER.

Tarieven
Specialist / Apotheker EUR 595
Specialist in opleiding / Apotheker in opleiding EUR 295
Specialist / Apotheker (1 dag) EUR 325
Specialist in opleiding / Apotheker in opleiding (1 dag) EUR 175
Verpleegkundig specialist EUR 295
Physician assistant EUR 295
Verpleegkundig specialist (1 dag) EUR 175
Physician assistant (1 dag) EUR 175
(alle bedragen zijn inclusief BTW)


Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Titulatuur:
Voornaam/-letters:
Tussenvoegsel:  
Achternaam:
Telefoon: 
E-mail:
     
U bent:  specialist/apotheker
specialist/apotheker in opleiding
verpleegkundig specialist
verpleegkundige
physician assistant
Specialisme: 
Ziekenhuis: 
BIG code: 
    N.B. Indien u geen BIG code heeft, dan kunt u ook uw NVVPO/V&VN/NAPA nummer invullen.
   
Betalingswijze:  Niet van toepassing (aanvinken indien er geen
      inschrijfgeld is verschuldigd)
    iDEAL
  Eenmalige machtiging (SEPA)
     
   
  Gaat u akkoord dat wij uw gegevens verwerken conform ons Privacy Statement en Sponsorbeleid.
Dit vakje verplicht invullen: anders kunnen wij u helaas niet registeren.


velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden