In goede handen

Two Hands Events BV is een onafhankelijk congresbureau dat gespecialiseerd is in het organiseren van (internationale) medisch wetenschappelijke bijeenkomsten.

Het Allergie Spreekuur, regio Oost

Datum: 23 juni 2021

Voorwoord

Geachte collega,

Allergische aandoeningen zijn veel voorkomend en vaak goed te behandelen. Toch is de ziektelast van allergische aandoeningen vaak hoog: de ziekte wordt niet onderkend en is regelmatig niet optimaal gecontroleerd door onderbehandeling of verkeerd gebruik van medicatie. Ziektelast kan leiden tot uitval op werk en school en geeft een verminderde kwaliteit van leven.

Een goede herkenning en diagnostiek is belangrijk bij allergische aandoeningen, tijdens het allergie spreekuur krijgt u hier praktische handvatten voor.

In het Allergie Spreekuur wordt breed in gegaan op allergie. Zo is er aandacht voor de diagnostiek bij respiratoire allergieën, maar ook hoe om te gaan met de patiënt met de (vermeende) medicatie- of en voedsel allergie. Er worden handvatten aangereikt voor de anamnese die helpt om een onderscheid te maken tussen vermeende en werkelijke overgevoeligheidsklachten. Als extra uitdaging nemen we u ook mee in de onderbouwing van het onderliggende mechanisme.

Het Allergie Spreekuur is een multidisciplinaire nascholing met als doel de samenwerking tussen de verschillende specialismen (huisartsen, kno- en longartsen, verpleegkundigen en physician assistants) te verbeteren en de behandeling te structureren en te optimaliseren. Aan de hand van casuïstiek wordt u interactief meegenomen. Daarnaast is er ruimte om uw eigen vragen met een panel van deskundigen te bespreken.

Wij zien uit naar uw komst!
Hartelijke groeten,

   Dr. ir. J.H. Kappen
   Longarts
Dr. J.N.G. Oude Elberink
Internist-allergoloog


 

Sprekers

Panel:

Dr. ir. J. Kappen, longarts

Dr. J.N.G. Oude Elberink, internist-allergoloog

Dr. J.G.H. Mulder, huisarts

Programma

17:45 uur   Ontvangst met lichte maaltijd
     
18:30 uur   Opening: uitleg van de avond en leerpunten
     
18:35 uur
    Deel 1: Voedsel- en medicatie allergie. Inspannings- en chronische urticaria
     
20:00 uur   Pauze
     
20:20 uur
  Deel 2: Respiratoire allergie
     
21:20 uur   ‘Take home messages’
     
21:30 uur
  Afsluiting met een drankje
     

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:

♦ Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
♦ Nederlandse Vereniging voor Allergologie
♦ Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
♦ Stichting KNO-heelkunde (KNO)
♦ Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
♦ College voor Accreditatie Huisartsen
♦ Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
♦ Nederlandse Associatie van Physician Assistants
♦ Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
♦ NVvPO
 

Locatie & Route

Lumen Hotel & Events Zwolle
Adres:
 
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

 

Inschrijfformulier Het Allergie Spreekuur, regio Oost

Het inschrijfgeld voor dit congres bedraagt € 35,00 (incl. BTW)

Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Titulatuur:
Voornaam/-letters:
Tussenvoegsel:  
Achternaam:
Telefoon: 
E-mail:
     
U bent:  arts
A(N)IO - artsen (niet) in opleiding
verpleegkundig specialist
verpleegkundige
physician assistant
POH
Specialisme: 
Ziekenhuis: 
BIG code: 
    N.B. Indien u geen BIG code heeft, dan kunt u ook uw NVVPO/V&VN/NAPA nummer invullen.
   
Betalingswijze:  Niet van toepassing (aanvinken indien er geen
      inschrijfgeld is verschuldigd)
    iDEAL
  Eenmalige machtiging (SEPA)
     
Aanvulling:    
     
   
  Gaat u akkoord dat wij uw gegevens verwerken conform ons Privacy Statement en Sponsorbeleid.
Dit vakje verplicht invullen: anders kunnen wij u helaas niet registeren.


velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden