In goede handen

Two Hands Events BV is een onafhankelijk congresbureau dat gespecialiseerd is in het organiseren van (internationale) medisch wetenschappelijke bijeenkomsten.

Het Atriumfibrilleren Spreekuur regio Twente

Datum: 01 juli 2021

Voorwoord

Geachte collega,

Na een geslaagde eerste editie van het Atriumfibrilleren Spreekuur, in deze tweede editie onder andere weer aandacht voor: de praktische benadering van een patiënt met nieuw gediagnostiseerd atriumfibrilleren, de aanpak van onderliggende risicofactoren, het screenen op atriumfibrilleren en het tijdig doorverwijzen van specifieke patiënten naar de 2e of 3e lijn.

De prevalentie van atriumfibrilleren zal de komende jaren verder stijgen en daarmee een toenemende belasting geven voor zowel de huisarts/POH-er als de cardioloog. Dit mede gezien het feit dat er vaak sprake is van bijkomende (cardiovasculaire) ziekten die het klachtenpatroon, de prognose en de intensiteit van chronische begeleiding van patiënten met atriumfibrilleren bepalen.

Tijdens deze nascholing wordt aan de hand van de volgende 12 vragen getracht uw kennis en aanpak van patiënten met atriumfibrilleren te optimaliseren:

 1. Waar let u op bij een patiënt met nieuw ontdekt atriumfibrilleren?
 2. Wanneer moet antistollingsbehandeling gestart worden bij de diagnose atriumfibrilleren?
 3. Welke hartfrequentie wordt nagestreefd bij een patiënt met nieuw ontdekt atriumfibrilleren?
 4. Wat is de waarde van het verrichten van een echo van het hart bij nieuw ontdekt atriumfibrilleren?
 5. Is er een verschil in aanpak tussen jonge versus oudere patiënten met atriumfibrilleren?
 6. Wanneer moet een patiënt met atriumfibrilleren verwezen worden naar de 2e of 3e lijn?
 7. Dient bij iedere patiënt met persisterend atriumfibrilleren tenminste eenmaal een cardioversie overwogen te worden?
 8. Welke patiënten met atriumfibrilleren komen in aanmerking voor een ablatiebehandeling?
 9. Wat is de rol van de verpleegkundig specialist of praktijkondersteuner bij atriumfibrilleren?
 10. Waar let u op bij periodieke controle in de 1e lijn van een patiënt met atriumfibrilleren?
 11. Wat is de zin en onzin van screening op atriumfibrilleren in de 1e of 2e lijn?
 12. Wat is de mogelijke rol van ‘monitoring op afstand’ bij patiënten met atriumfibrilleren?


Graag nodigen wij u uit voor deze multidisciplinaire nascholing. Wij hopen op een interactieve en leerzame avond waardoor u de (transmurale) zorg voor patiënten met atriumfibrilleren verder kan verbeteren!


Dr. Martin E.W. Hemels, cardioloog-hartritmespecialist en voorzitter van de werkgroep Regionaal van
NVVC Connect

 

Sprekers

Dr. M.F. Scholten
cardioloog, Medisch Spectrum Twente, Enschede

cardioloog wordt benaderd

kaderhuisarts wordt benaderd

Programma

17:45 uur   Ontvangst met lichte maaltijd
     
18:30 uur   Opening: uitleg van de avond en leerpunten
     
18:35 uur
    Praktische toepassingen bij diagnostiek en behandeling van atriumfibrilleren
     
20:00 uur   Pauze
     
20:20 uur
  Praktische toepassingen bij diagnostiek en behandeling van atriumfibrilleren
     
21:20 uur   ‘Take home messages’
     
21:30 uur
  Afsluiting met een drankje
     

Accreditatie

Accreditatie is aangevaagd bij:

♦ Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
♦ Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en
   artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
♦ Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
♦ Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
♦ Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
♦ NVvPO

 

Locatie & Route

Van der Valk Hotel Enschede
Adres: Zuiderval 140
7543 EZ Enschede
   

 

Inschrijfformulier Het Atriumfibrilleren Spreekuur regio Twente

Het inschrijfgeld voor dit congres bedraagt € 35,00 (incl. BTW)

Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Titulatuur:
Voornaam/-letters:
Tussenvoegsel:  
Achternaam:
Telefoon: 
E-mail:
     
U bent:  arts
A(N)IO - artsen (niet) in opleiding
verpleegkundig specialist
verpleegkundige
physician assistant
POH
fysiotherapeut
Specialisme: 
Ziekenhuis: 
BIG code: 
    N.B. Indien u geen BIG code heeft, dan kunt u ook uw NVVPO/V&VN/NAPA nummer invullen.
   
Betalingswijze:  Niet van toepassing (aanvinken indien er geen
      inschrijfgeld is verschuldigd)
    iDEAL
  Eenmalige machtiging (SEPA)
     
Aanvulling:    
     
   
  Gaat u akkoord dat wij uw gegevens verwerken conform ons Privacy Statement en Sponsorbeleid.
Dit vakje verplicht invullen: anders kunnen wij u helaas niet registeren.


velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden