In goede handen

Two Hands Events BV is een onafhankelijk congresbureau dat gespecialiseerd is in het organiseren van (internationale) medisch wetenschappelijke bijeenkomsten.

Delftse Cardiogenetica Webinars 2021 - Aritmogene Cardiomyopathie

Datum: 28 juni 2021

Voorwoord

Geachte collega,

Het is ons een groot genoegen u hierbij te kunnen uitnodigen voor online deelname aan de Delftse Cardiogenetica Webinars 2021.
 
Het multidisciplinaire vakgebied van de cardiogenetica heeft de laatste twee decennia een grote vlucht genomen en is momenteel niet meer weg te denken uit de dagelijkse cardiologiepraktijk. Veel cardiale ziektebeelden, waaronder diverse cardiomyopathieën en primaire aritmie syndromen, hebben een erfelijke oorzaak. Ook aneurysmata van de thoracale aorta op jonge leeftijd (< 60 jaar) zijn vaak genetisch bepaald.
Bovendien is de DNA diagnostiek in deze periode steeds sneller en goedkoper geworden, waardoor de klinische toepasbaarheid en bruikbaarheid van moleculair genetisch onderzoek enorm zijn toegenomen.
 
Het aantonen van een pathogene mutatie als oorzaak van de ziekte en de advisering m.b.t. de diverse erfelijke aspecten van de bewuste aandoening worden in toenemende mate onderdeel van de standaard patiëntenzorg.
In alle UMC ’s en in diverse grote perifere opleidingsziekenhuizen zijn daarom speciale cardiogenetica poliklinieken opgericht t.b.v. de diagnostiek en behandeling van deze erfelijke hartziekten enerzijds en het initiëren van familiescreening anderzijds.
 
In veel gevallen is een moleculaire diagnose mogelijk d.m.v. gerichte DNA diagnostiek. In dat geval kunnen “at risk” familieleden worden geïnformeerd en desgewenst onderzocht op de aangetoonde erfelijke aanleg. Bij dragers van deze aanleg kunnen preventieve maatregelen ingesteld worden. Ook wordt in toenemende mate de specifieke behandeling van de patiënt zelf beïnvloed door het genotype.
 
Vanwege het feit dat de “cardiogenetica” nog geen officieel onderdeel uitmaakt van de opleiding tot cardioloog en structureel onderwijs op dit gebied nog ontbreekt, hebben wij besloten vorm te geven aan de Cardiogenetica Webinars, live opgenomen en gestreamd vanuit het PsyCaGen Atheneum in Delft. De avonden hebben een klinisch karakter en zijn bestemd voor arts-assistenten en algemeen cardiologen.
 
Tijdens deze avonden zullen de diverse erfelijke hartziekten afzonderlijk aan bod komen.
Per ziektebeeld zal worden ingegaan op de kliniek, diagnostiek, behandeling en risicostratificatie t.a.v. plotse hartdood. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de genetische aspecten waaronder erfelijkheidsvoorlichting, DNA diagnostiek en familiescreening. Hierbij zal ook de nieuwe richtlijn worden besproken t.a.v. het informeren van verwanten.

Wij hopen met deze interactieve avonden uw interesse voor cardiogenetica te vergroten en uw kennis te verrijken. Graag verwelkomen wij u online vanuit het historische centrum van Delft.

Met hartelijke groet,

Bert Baars en Arjan Houweling
 
 

Sprekers

Programma

19.00 – 20.30 uur

CASUÏSTIEK door H.F. Baars - cardioloog - HartKliniek

REVIEW ARITMOGENE CARDIOMYOPATHIE
door Dr. J. van der Heijden, cardioloog - HagaZiekenhuis

GENETICA VAN ARITMOGENE CARDIOMYOPATHIE
door Dr. A. Houweling, klinisch geneticus - Amsterdam UMC, locatie VUmc

CAPITA SELECTA UIT DE KLINISCHE GENETICA
door Dr. A. Houweling, klinisch geneticus - Amsterdam UMC, locatie VUmc
- Informeren van familieleden / verzekeren en erfelijkheid

AFSLUITING door H.F. Baars - cardioloog - HartKliniek

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
 
♦ Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
♦ Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
♦ Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
♦ Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
 

Locatie & Route

n.v.t.

Inschrijfformulier Delftse Cardiogenetica Webinars 2021 - Aritmogene Cardiomyopathie

Het inschrijfgeld voor dit congres bedraagt € 25,00 (incl. BTW)Er vinden nog 3 andere interessante webinars plaats over cardiogenetica georganiseerd door Bert Baars (cardioloog) en Arjan Houweling (klinisch geneticus). U kunt zich hiervoor aanmelden door op de congreskalender de data 7 juni, 14 juni en/of 5 juli op te zoeken.


Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Titulatuur:
Voornaam/-letters:
Tussenvoegsel:  
Achternaam:
Telefoon: 
E-mail:
     
U bent:  arts
A(N)IO - artsen (niet) in opleiding
verpleegkundig specialist
verpleegkundige
physician assistant
POH
fysiotherapeut
Specialisme: 
Ziekenhuis: 
BIG code: 
    N.B. Indien u geen BIG code heeft, dan kunt u ook uw NVVPO/V&VN/NAPA nummer invullen.
   
Betalingswijze:  Niet van toepassing (aanvinken indien er geen
      inschrijfgeld is verschuldigd)
    iDEAL
  Eenmalige machtiging (SEPA)
     
   
  Gaat u akkoord dat wij uw gegevens verwerken conform ons Privacy Statement en Sponsorbeleid.
Dit vakje verplicht invullen: anders kunnen wij u helaas niet registeren.

   
  Het webinar wordt mede mogelijk gemaakt door Sanofi Genzyme, Daiichi Sankyo en Siemens Healthineers. Wilt u op de hoogte gehouden worden en informatie per mail ontvangen over interessante webcasts of andere nascholingen die zij organiseren, dan vinkt u dit vakje aan.


velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden