In goede handen

Two Hands Events is een onafhankelijk congresbureau dat gespecialiseerd is in het organiseren van (internationale) medisch wetenschappelijke bijeenkomsten.

Het Fractuurpreventie Spreekuur 2020 regio Zwolle

Datum: 30 november 2020

Voorwoord

Geachte collega,

In 2019 zijn wij gestart met de nascholing ’Het Fractuurpreventie Spreekuur‘. Tien nascholingsavonden in verschillende regio’s met een panel van deskundigen waar casuïstiek wordt behandeld.

Veel mensen hebben deze nascholing bezocht en vanwege dit grote succes zullen er dit najaar nog 2 avonden worden georganiseerd.

Uiteraard rekening houdend met de opgestelde richtlijnen rondom COVID-19.

In deze nascholing over fractuurpreventie wordt aan de hand van casuïstiek besproken hoe het fractuurrisico in de dagelijkse praktijk snel kan worden ingeschat en wanneer sprake is van een behandelindicatie en welke behandelopties er dan zijn.

Ook zullen in de praktijk veel gestelde vragen aan bod komen zoals: Hoe bepaal ik of de behandeling effectief is of wanneer sprake is van therapiefalen? Hoe hoog is het risico op kaakbotproblemen en wat is dan het advies? Wanneer kan de behandeling gestopt worden en wat is het beleid na het stoppen met anti-osteoporose medicatie; moet er een nacontrole gedaan worden en zo ja, wanneer dan? De nascholing is gebaseerd op de CBO en NHG-richtlijn uit respectievelijk 2011 en 2012, aangevuld met literatuur en ontwikkelingen die sindsdien beschikbaar zijn gekomen.

Tevens wordt in deze nascholing specifiek ingegaan op de diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen waarbij de vraag centraal staat of het in deze patiëntengroep zinvol is om diagnostiek te verrichten en een behandeling te starten.

Ik hoop u te mogen begroeten tijdens de nascholing Het Fractuurpreventie Spreekuur!


Met vriendelijke groet,

Prof. dr. J.P.W. van den Bergh
Internist-endocrinoloog

VieCuri MC NoordLimburg, Maastricht UMC+ & Faculteit Geneeskunde
UHasselt, België
 

 

Sprekers

Prof. dr. J.P.W. van den Bergh
Internist-endocrinoloog

Dr. H.C. Willems
klinisch geriater en internist ouderengeneeskunde

Programma

17:45 uur   Ontvangst met lichte maaltijd
     
18:30 uur   Opening: uitleg van de avond en leerpunten
     
18:35 uur
    Casus 1: Fractuurpreventie met medicamenteuze behandeling: wanneer starten, switchen of stoppen?
     
20:00 uur   Pauze
     
20:20 uur
  Casus 2: Wat doe ik met mijn kwetsbare oudere patiënt?
     
21:20 uur   ‘Take home messages’
     
21:30 uur
  Afsluiting met een drankje
     

Accreditatie

Accreditatie is aangevaagd bij:

♦ Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
♦ Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
♦ Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
♦ Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde
   en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
♦ Nederlandse Associatie van Physician Assistants
♦ Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Locatie & Route

Lumen Hotel & Events Zwolle
Adres:
 
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

 

Inschrijfformulier Het Fractuurpreventie Spreekuur 2020 regio Zwolle

Het Fractuurpreventie Spreekuur 2020 regio Zwolle is hybride. Het symposium vindt dus zowel fysiek als digitaal plaats. Bij de live streaming kunt u vragen stellen en mee discussiëren via de online chat.
U ontvangt, na inschrijving, van ons de inloginstructies.

Het inschrijfgeld voor dit congres bedraagt € 15,00 (incl. BTW)

Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Titulatuur:
Voornaam/-letters:
Tussenvoegsel:  
Achternaam:
Telefoon: 
E-mail:
     
Specialisme: 

Maak hieronder een keuze waarvoor u zich inschrijft:
    fysieke deelname
online deelname (live streaming)
 
U bent:  arts
A(N)IO - artsen (niet) in opleiding
verpleegkundig specialist
verpleegkundige
physician assistant
POH
fysiotherapeut
Ziekenhuis: 
BIG code: 
    N.B. Indien u geen BIG code heeft, dan kunt u ook uw NVVPO/V&VN/NAPA nummer invullen.
   
Betalingswijze:  Niet van toepassing (aanvinken indien er geen
      inschrijfgeld is verschuldigd)
    iDEAL
  Eenmalige machtiging (SEPA)
     
Aanvulling:    
     
   
  Gaat u akkoord dat wij uw gegevens verwerken conform ons Privacy Statement.
Dit vakje verplicht invullen: anders kunnen wij u helaas niet registeren.


velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden