In goede handen

Two Hands Events is een onafhankelijk congresbureau dat gespecialiseerd is in het organiseren van (internationale) medisch wetenschappelijke bijeenkomsten.

Lagerhuisdebat Leverziekten

Datum: 01 december 2020

Voorwoord

Beste collega’s,

We staan aan het begin van een nieuwe decade waarin de hepatologie zich verder zal blijven ontwikkelen. Anno 2020 is er in elk geval de zekerheid dat we de meeste leverziekten kunnen behandelen maar dat de manier waarop een onderwerp voor debat blijft. Ook het Lagerhuisdebat Leverziekten gaat een nieuwe decade in, op dinsdag 1 december zal het 10e  Lagerhuisdebat plaatsvinden!

Controverses genoeg. De behandeling van hepatitis C kan niet beter en niet eenvoudiger: hebben de hepatitis-behandelcentra in het pangenotypische one-size fits all tijdperk nog wel bestaansrecht? Of moeten we overgaan op een verdere centralisatie van de HCV-behandeling omdat het een zeldzame ziekte wordt en niet iedere behandelaar voldoende ervaring kan behouden? De sterftestatistieken laten echter zien dat er nog wel degelijk veel patiënten moeten zijn. Hoe vinden we die, hoe maken we -als dat al mogelijk is- Nederland HCV-vrij?

Patiënten met NAFLD en/of NASH zijn er daarentegen genoeg. Moeten we bij iedereen het vetgehalte meten of is dat zolang er geen adequate behandeling bestaat overdreven? Recent onderzoek toont veel meer positieve effecten van rifaximine aan dan alleen op hepatische encephalopathie; moet de indicatie worden uitgebreid?

De hepatologische uitdaging in het nieuwe decennium is ongetwijfeld het hepatocellulair carcinoom, welke kant gaat het op?

Doe mee aan het 10e Lagerhuisdebat, ga de uitdagingen aan! Tot 1 december in Utrecht.


Dr. Rob de Knegt, MDL-arts Erasmus MC Rotterdam
Voorzitter Lagerhuisdebat

 

Sprekers

Programma

Voorzitters: Dr. R.J. de Knegt, MDL-arts Erasmus MC/ Astrid Joosten
 

17:45   Ontvangst met lichte maaltijd
   
18:30 Opening door de voorzitter
Dr. R.J. de Knegt, MDL-arts Erasmus MC Rotterdam
   
18:35 Uitleg Lagerhuisdebat Astrid Joosten
   
18:40 Hepatitis

PRO Eliminatie van HCV volgt de lijn aangegeven in het Nationaal Hepatitisplan. Het is dan ook in 2025 mogelijk HCV te elimineren in Nederland
Anouk Urbanus, PhD, Beleidsadviseur Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb), RIVM
CON Eliminatie van HCV is niet mogelijk omdat wij onvoldoende hebben gedefinieerd wat wij onder eliminatie verstaan
D. van Santen, onderzoeker GGD Amsterdam
PRO Het zoeken naar patiënten met HCV moet worden uitgebreid naar andere groepen zoals de immigranten en gedetineerden
Dr. M. Klemt-Kropp, MDL-arts Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar
CON Het zoeken naar patiënten binnen deze groepen geeft te veel belemmeringen, we kunnen ons momenteel beter richten op andere zaken zoals uitrollen van Celine
Prof. dr. J.P.H. Drenth, MDL-arts Radboudumc Nijmegen
   
19:40 Algemeen

PRO In ieder ziekenhuis moet de mogelijkheid bestaan om het vetgehalte in de lever te meten met onder andere een fibroscan (CAP-meting)
Dr. M.E. Tushuizen, MDL-arts LUMC Leiden
CON Het is nu nog niet nodig om het vetgehalte in de lever in ieder ziekenhuis te kunnen meten
Dr. O. Holleboom, internist-endocrinoloog Amsterdam UMC, locatie AMC Amsterdam
   
20.10 Koffiepauze
   
20:20 Algemeen

PRO De behandeling van virale hepatitis is dermate uitgekristalliseerd, we hebben geen specifieke hepatitis behandelcentra meer nodig
Prof. dr. I.M. Hoepelman, internist-infectioloog UMC Utrecht, Utrecht
CON De behandeling van virale hepatitis moet gecentraliseerd worden in expert hepatitis behandelcentra; d.w.z. het huidige aantal moet zelfs worden gereduceerd
Dr. L.C. Baak, MDL-arts OLVG Amsterdam
   
20:50 Hepatische encephalopathie

PRO Primaire profylaxe van SBP: rifaximin is what we need
Dr. K.J. van Erpecum, MDL-arts UMC Utrecht
CON Primaire profylaxe van SBP: quinolones will do the trick
Dr. M. Kramer, MDL-arts Maastricht UMC+ Maastricht
   
21:10 HCC

PRO Bij de behandeling van het hepatocellulair carcinoom anno 2020 moet immunotherapie centraal staan
Dr. R.B. Takkenberg, MDL-arts Amsterdam UMC, locatie AMC Amsterdam
CON Bij de behandeling van het hepatocellulair carcinoom anno 2020 moet immunotherapie niet centraal staan
Dr. D. Sprengers, MDL-arts Erasmus MC Rotterdam
   
21:30 Afsluiting door de voorzitter
Dr. R.J. de Knegt, MDL-arts Erasmus MC Rotterdam

Accreditatie

Accreditatie zal worden aangevraagd bij onderstaande verenigingen:

♦ Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
♦ Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
♦ Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
♦ Nederlandse Associatie van Physician Assistants
♦ Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Locatie & Route

Van der Valk Hotel Utrecht
Adres: Winthontlaan 4
  3526 KV Utrecht
   

Inschrijfformulier Lagerhuisdebat Leverziekten

Het Lagerhuisdebat Leverziekten is hybride. Het symposium vindt dus zowel fysiek als digitaal plaats. Bij de live streaming kunt u vragen stellen en mee discussiëren via de online chat.
U ontvangt, na inschrijving, van ons de inloginstructies.

Het inschrijfgeld voor dit congres bedraagt € 15,00 (incl. BTW)

Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Titulatuur:
Voornaam/-letters:
Tussenvoegsel:  
Achternaam:
Telefoon: 
E-mail:
     
Specialisme: 

Maak hieronder een keuze waarvoor u zich inschrijft:
    fysieke deelname
online deelname (live streaming)
 
U bent:  arts
A(N)IO - artsen (niet) in opleiding
verpleegkundig specialist
verpleegkundige
physician assistant
POH
fysiotherapeut
Ziekenhuis: 
BIG code: 
    N.B. Indien u geen BIG code heeft, dan kunt u ook uw NVVPO/V&VN/NAPA nummer invullen.
   
Betalingswijze:  Niet van toepassing (aanvinken indien er geen
      inschrijfgeld is verschuldigd)
    iDEAL
  Eenmalige machtiging (SEPA)
     
Aanvulling:    
     
   
  Gaat u akkoord dat wij uw gegevens verwerken conform ons Privacy Statement.
Dit vakje verplicht invullen: anders kunnen wij u helaas niet registeren.


velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden