In goede handen

Two Hands Events BV is een onafhankelijk congresbureau dat gespecialiseerd is in het organiseren van (internationale) medisch wetenschappelijke bijeenkomsten.

4e Noord Hollands Osteoporose Congres

Datum: 07 juni 2024

Voorwoord

Samen met het organisatiebureau Two Hands Events organiseren wij vrijdag 7 juni 2024 het vierde Noord Hollands Osteoporose Congres

Beste collega,

Volgens een schatting door ‘Nivel Zorgregistraties eerste lijn’ in 2021 hadden ongeveer 537.000 personen osteoporose: merendeel vrouwen (448.000) en minderheid, maar nog steeds substantieel aantal mannen (89.100). Omgerekend gaat het om 10,2 osteoporosepatiënten per 1.000 mannen en 50,8 per 1.000 vrouwen. Het aantal personen met osteoporose zal door de vergrijzing toenemen. Osteoporose heeft vele oorzaken en zal daardoor ook op verschillende manieren behandeld dienen te worden. Tijdens dit congres zullen we de diagnostiek en de bekende en nieuwere behandelmodaliteiten van osteoporose de revue laten passeren.

Ook in deze editie van het congres zal worden ingegaan op de transmurale en multidisciplinaire osteoporose zorg, waarbij de betekenis van de nieuwe richtlijn fractuurpreventie voor de dagelijkse praktijk belicht zal worden. Vooral de implementatie van de nieuwe NHG standaard, samenwerking tussen de eerste en twee lijn en dilemma’s in de dagelijkse praktijk zullen besproken worden. Dit jaar is er speciale aandacht voor de hormonale behandeling van een prostaatcarcinoom en de gevolgen voor het botmetabolisme. Ook besteden wij aandacht aan de behandeling van fracturen en medicatie interactie.

De behandeling van osteoporose maakt een enorme ontwikkeling door met nieuwe mogelijkheden bij ernstige osteoporose. Een voorbeeld hiervan is romosozumab. We hebben ook een presentatie met het blik gericht op de toekomstige behandelingen van osteoporose.

Osteoporosezorg is bij uitstek een multidisciplinaire zorg, waarbij meerdere specialisten zijn betrokken. Samenwerking in deze zorg maar ook gezamenlijke scholing is essentieel om goed op te hoogte te zijn van elkaars vakgebieden. Voor dit congres hebben wij toonaangevende sprekers gevraagd om hun kennis met ons te delen en tijdens interactieve sessies met ons in discussie te gaan over het verder optimaliseren van de osteoporose zorg.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze vierde editie van het Noord Hollands Osteoporose Congres.


Namens de programmacommissie,

René Jansen, klinisch geriater
Hennie Raterman, reumatoloog
Suat Simsek, internist-endocrinoloog
Hanna Willems, internist-ouderengeneeskunde
Patty Borsboom, congresmanager
 

Sprekers

Programma

08.45-09.15 Ontvangst
09.15-09.30 Welkom door dr. Suat Simsek, internist-endocrinoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
   
  BLOK 1: Osteoporose in de 1e lijn  
Voorzitter: Dr. Suat Simsek, internist-endocrinoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
 
09.30-09.55 De Nieuwe NHG standaard: ins en outs
Spreker wordt benaderd
09.55-10.20 Implementeren in de regio van de NHG standaard, samenwerking tussen huisarts en tweede lijn: regio voorbeeld Delft
Spreker wordt benaderd
10.20-10.45 Implementeren van de nieuwe standaard, hoe doe je dat goed?
Spreker wordt benaderd
10.45-11.00 Paneldiscussie
11.00-11.30  Pauze
   
  BLOK 2: Secundaire oorzaken van osteoporose
Voorzitter: Dr. René Jansen, klinisch geriater, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
 
11.30-11.55  Hormonale behandeling van prostaatcarcinoom en osteoporose
Dr. Aart Beeker, medisch oncoloog, Spaarne Gasthuis, Haarlem
11.55-12.20  Mild verhoogd calcium; en dan?
Prof. dr. Carola Zillikens, internist-endocrinoloog, Erasmus MC, Rotterdam
12.20-12.45  Chronische inflammatie en osteoporose
Dr. Hennie Raterman, reumatoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
12.45-13.00 Paneldiscussie
13.00-14.00 Lunch
   
  BLOK 3: Fractuur dillema’s in de dagelijkse praktijk
Voorzitter: Dr. Hanna Willems, klinisch geriater, Amsterdam UMC, Amsterdam
 
14.00-14.25  Niet helende fracturen en bisfosfonaten
Dr. Lucien Keijser, orthopedisch chirurg, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
14.25-14.50  Wervelfracturen en maligniteit: hoe maak je onderscheid?
Prof. dr. Jorrit-Jan Verlaan, orthopedisch chirurg, UMC Utrecht, Utrecht
14.50-15.15  De nieuwe module wervelfracturen
Dr. Annegreet Vlug, internist-endocrinoloog, MC Jan van Goyen, Amsterdam
15.15-15.30 Paneldiscussie
15.30-16.00 Pauze
   
  BLOK 4: Update medicamenteuze behandelschema’s osteoporose
Voorzitter: Dr. Hennie Raterman, reumatoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
 
16.00-16.25  Hoe om te gaan met fractuur tijdens behandeling?
Prof. dr. Willem Lems, reumatoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
16.25-16.50  Mechanisme van het rebound fenomeen
Dr. Antoon van Lierop, internist-endocrinoloog, Flevoziekenhuis, Almere
16.50-17.15  Blik op de toekomstige behandeling van osteoporose
Dr. Hanna Willems, klinisch geriater, Amsterdam UMC, Amsterdam
17.15-17.30  Paneldiscussie
   
17.30-17.40  Afsluiting congres door dr. Hennie Raterman, reumatoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar
17.40-18.30 Afsluitende borrel
   

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij onderstaande verenigingen:

  • NVKG
  • NIV
  • NVR
  • NVvH
  • NOV
  • KNMP
  • V&VN
  • Verpleegkundig Specialisten Register
  • NAPA AccreditatieBureau Cluster 1

Locatie & Route

Mercure Hotel Amsterdam City
Joan Muyskenweg 10
1096 CJ Amsterdam


 

 

 

 

 

Inschrijfformulier 4e Noord Hollands Osteoporose Congres

Het inschrijfgeld voor dit congres bedraagt € 375,00 (specialisten/huisartsen)
en € 235,00 (a(n)ios, verpleegkundig specialist en physician assistant).
Bedragen incl. BTW.